FIRMAPROFIL

Ledelse & Erhvervsudvikling er et personligt ejet firma, der  rådgiver og udfører udviklingsarbejde for myndigheder, offentlige og private virksomheder samt organisationer.

Vi lægger vægt på at etablere varige relationer til en begrænset kundekreds, så både større og mindre opgaver kan løses hurtigt og effektivt inden for aftalte rammer.

Gennem aktiv deltagelse i  fora for erhvervsudvikling, udvalgsarbejde, personlige netværk og kundeopgaver opretholdes et højt videnniveau inden for følgende prioriterede kompetenceområder:

Innovations-  & Miljøpolitik     Analyser & Evaluering  
politikformulering
analyser og effektvurderinger  
evaluering  
metodeudvikling  
LFA - Logical Framework Approach
Ex ante / ex post  
Erhvervsfremme Project Management 
rammebetingelser
organisering
drift af tilskudsordninger
idé- og projektudvikling
udbud, kontraktforhold  
finansiering 
Ledelse Forretningsudvikling
strategi- og handlingsplaner
bestyrelsesarbejde  
organisationsudvikling  
aftaleforhold
nye forretningsområder / opkøb
produkter / koncepter - serviceområdet,
kundetilfredshed og –analyser
salg – planlægning og gennemførelse

Vi har mere end 25 års meget bredspektret erfaring som konsulenter. Som kunde er du derfor sikker på at få en meget erfaren og kompetent person som sparringspartner.