INNOVATIONS- & MILJØPOLITIK

Ledelse & Erhvervsudvikling har i en årrække arbejdet med politik- og strategiudvikling inden for mange politikområder. Vores styrke er et godt kendskab til såvel den private som den offentlige sektor og til det praktiske samspil mellem disse.
Den offentlige sektor er i den sammenhæng både de administrative instanser ( især styrelser og ministerier)  og videninstitutioner. Vi har en omfattende erfaring med inddragning af interessentorganisationer og erfaringer fra ind- og udland i udarbejdelsen af beslutningsgrundlag.
I den private sektor har vi arbejdet med videnservice, højteknologiske virksomheder og virksomheder inden for traditionelle erhverv, herunder ikke mindst MMV’er. Fra vor omfattende kontakter med ledere og ledende medarbejdere i erhvervslivet har vi en god føling med barrierer og drivkræfter for at gennemføre ændringer og få succes med initiativer. 

Eksempler på L & E’s kunder og opgaver inden for Innovations- og Miljøpolitik:

Miljøstyrelsen

-

Analyse og evaluering - Lov om Grønne regnskaber (1998 – 99)
Strukturdirektoratet

-

-

Analyse – ”Forstærket dansk indsats for dokumentation af fødevarekvalitet”
Fødevarekvalitet -  FØDOK Handlingsplan (1995 – 02)
Erhvervsfremme Styrelsen

-

Analyser af eksportfremme, herunder forslag til “Strategisk eksportstøtte til mindre virksomheder”