ERHVERVSFREMME

Ledelse & Erhvervsudvikling har med gode resultater udviklet og organiseret konkrete erhvervsfremmetiltag og –ordninger, så de virker efter hensigten.

Inden for givne rammebetingelser udarbejder vi handlingsplaner inklusive tids-, aktivitets- og budgetplaner samt målbare succeskriterier. L & E’s referencer omfatter tillige markedsføring og drift af tilskudsordninger, herunder løbende administration i henhold til statens systemer, økonomistyring, sagsbehandling og rapportering samt tilpasning til EU’s regelsæt..  

Vi lægger megen vægt på tæt kontakt og dialog med ansøgere og tilskudsmodtagere for at sikre, at både staten og tilskudsmodtager får maksimalt udbytte af investeringerne.

 

Se eksempler L & E’s kunder og opgaver inden for Erhvervsfremme: