LEDELSE

I 20 år har Ledelse & Erhvervsudvikling’s nøglemedarbejdere deltaget i bestyrelser og arbejdet på direktionsniveau og i andre ledelsesfunktioner med administration, økonomi, udvikling, salg og organisering inden for forsknings-, udviklings- og serviceinstitutter samt tekniske rådgivningsvirksomheder. Der er tale om såvel nationale som internationale erfaringer.

Hertil kommer erfaring med akkvisition og fusioner i såvel lille som stor skala og både i køber- og sælgerroller. 

Samlet rådes således over stor ledelsesmæssig kompetence og viden. Viden og erfaringer, der kan trækkes direkte på eller som generelt udnyttes og integreres på anden måde i de opgaver, vi løser for vore kunder. 

 

Se eksempler L & E’s kunder og opgaver inden for Ledelse