Eksempler - Forretningsudvikling

Eksempler på Ledelse & Erhvervsudvikling's kunder og opgaver inden for Forretningsudvikling:

Teknologisk Institut / Energistyrelsen
- Etablering af Videncenter for Industriventilation (2001 – 02)
  
DGM, Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr
- Virksomhedsudvikling (2000 – 01)
 
Banestyrelsen, Rådgivning
- Foredrag om salg (2001)
 
Erhvervsfremme Styrelsen
-
-
-
-
Evaluering af Dansk Toksikologisk Center (1998)
Evaluering af Bioteknologisk Institut (1997)
Evaluering af Teknologisk Institut - Energi (1997)
Evaluering af Dansk Brandteknisk Institut (1995)
 
TIC Danmark
- Strategiudvikling (1992 – 93)

Ud over de nævnte eksempler har medarbejderne mangeårig erfaring fra tidligere beskæftigelse.