PROJECT MANAGEMENT

Project management i sit videste begreb indgår som et element i stort set alle Ledelse & Erhvervsudvikling’s opgaver og har været en fast del af de ledende medarbejderes arbejde i mere end 25 år.

Vi medvirker f.eks. til at udvikle de første, spæde idéer til konkrete, målrettede projekter, som indeholder en detaljeret planlægning af mål, aktiviteter og resultater samt fastlægger de menneskelige og økonomiske ressourcer.
I sådant arbejde inddrages naturligt vor kompetence vedr. evaluering. Det betyder, at der i så vid udstrækning tilstræbes definition af kvantitative mål, og at det samtidigt fastlægges, hvordan resultaterne måles. Det gør det nemmere for alle parter at følge projektforløbet.

Et væsentligt element L & E’s arbejde i de tidlige faser er ofte økonomiske vurderinger og medvirken til fremskaffelse af finansiering.

Foruden ledelse af egne projektforløb omfatter mange af vore aktiviteter ledelse af projekter hos kunder, herunder udbud og kontrahering samt styring af projekter med hensyn til f.eks. tid, aktiviteter, økonomi, organisation, kontrakter mv.


Se Eksempler på kunder og opgaver inden for Project Management: