EVALUERING

Der findes flere måder at gruppere evalueringsmetoder på. Én af dem inddeler evalueringer i ex-ante, monitorering og ex-post.

Ex ante evaluering, herunder projekt appraisal, har til formål at klarlægge, om en påtænkt aktivitet forventes at føre til et ønsket mål. Det vurderes samtidigt, om der er forhold, som bør ændres inden igangsættelse, hvis sandsynligheden for succes skal forbedres.
Monitorering omfatter forskellige former for evalueringer, bl.a. løbende tilsyn og vurdering, midtvejsevaluering mv. Alle former har til formål løbende at tilpasse og justere aktiviteter.
Ex-post evalueringer gennemføres som opfølgning på afsluttede aktiviteter og har sædvanligvis til formål at vurdere resultater og effekter og uddrage konklusioner, som kan bruges i nye, fremadrettede initiativer.

Ledelse & Erhvervsudvikling gennemfører alle tre former for evalueringer af enkeltstående projekter, strategiplaner, organisationers virksomhed,  politikelementer eller større handlingsplaner og tilskudsordninger, og vi tilrettelægger vort arbejde med henblik på, at alle interessenter får nytte af analysearbejdet.

I de konkret evalueringer benytter vi os af  forskellige metoder som LFA, surveys, casestudies, interviews, cost-benefit analyser mv.


Se Eksempler på kunder og opgaver gennemført inden for Evaluering